Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

1016 Budapest, Mészáros utca 15-17.

legal@artisjus.com

Az Artisjus által igénybe vett adatfeldolgozók:

ti:me Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2.

A ti:me Reklámügynökség Kft. mint adatfeldolgozó a www.zeneveljobb.hu honlap hírlevélszolgáltatását kezeli.

A 2Republic Event+Digital Kft. által az adatkezelő hozzájárulásával igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Rackforest Kft.

székhely: 1108 – Budapest –Kozma u. 2.

A Rackforest Kft. mint adatfeldolgozó a honlapon elhelyezett pop up ablak kezelésében nyújt segítséget.

SAD Logisztikai és Online Média Kft.

székhely: 2461 Tárnok, Egyenlőség utca 43.

A SAD Logisztikai Kft. mint adatfeldolgozó tárhelyet biztosít a www.zeneveljobb.hu szervernek.

The Rocket Science Group, LLC

székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

The Rocket Science Group, LLC mint adatfeldolgozó az Adatkezelő által igénybe vett hírlevélküldő szolgáltatást biztosítja (www.mailchimps.com).

Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok,

 

Az Adatkezelő a Google Ads, illetve a Google Analytics szolgáltatásait használja.

 

Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok, Facebook Ireland LimitedHanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország.

 

Az Adatkezelő a Facebook képpont szolgáltatását használja.

Hotjar Limited LLC.

székhely: 2, St Julian’s Business Centre, 3, székhely: Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta

Az Adatkezelő a Hotjar szolgáltatásával a honlap „hőtérképét” állítja elő, ami a honlapon elhelyezett tartalmak látogatottságát mutatja meg.

 

Az Artisjus által a www.zeneveljobb.hu honlapon használt sütik listája, funkciói:

Zeneveljobb.huFacebook Pixel CodeKözösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütikA látogatókról adatot gyűjt, a Facebook profillal rendelkezőknek ezután lehet hirdetni a Facebook rendszerén belül
Zeneveljobb.huGoogle AnalyticsKülső hirdetésA Goolge által létrehozott sütik, ami a látogatási statisztikák begyűjtését teszi lehetővé. Részletes lista
Zeneveljobb.huGoogle AdsKülső hirdetésA Google által létrehozott sütik, amelyek remarketing és egyéb hirdetést elősegítő információt tárolnak. Bővebb információ
Zeneveljobb.huHotjarKülső hirdetésA honlap hőtérképét előállító szoftver, ami számos sütit hozhat lészre a beállításoktól és az aktuális látogatástól függően. Részletes lista
Zeneveljobb.huSüti elfogadásHitelesítési sütiAz elfogadás után az elfogadás tényét rögzíti.
Zeneveljobb.huWordPress sessionHitelesítési sütiA rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ez tárolja a látogatás részleteit. A benne lévő adatok csak a rendszeren belül érhetőek el. További információ
Zeneveljobb.huPopup üzenetFelhasználói beviteli sütiAz opcionálisan megjelenő felugró üzenet ‘Ne jelenjen meg többet’ jelölőnégyzetére kattintva jön létre, hogy többet ne ugorjon fel ugyanaz az üzenet.

 

A www.zeneveljobb.hu oldalon használt technológiákkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó információk

 

Az adatkezelés célja a honlapok funkcionális működtetése, a felhasználói élmény javítása, valamint az Artisjus public relations tevékenységének elősegítése (ezen belül hírlevelek küldése a feliratkozók részére).

 

A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a weboldalak funkcionális működésével, felhasználói élmény javításával összefüggésben működésével összefüggésben az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap.

 

A sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a public relations tevékenységgel (ezen belül különösen a hírlevélszolgáltatással kapcsolatban) összefüggő adatkezelések vonatkozásában az érintett Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

 

Az egyes sütik fentiek szerinti besorolásáról az 1. sz. melléklet alapján tájékozódhat, a táblázatban bontásban szerepelnek a felhasznált sütik, illetve besorolásuk.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Az egyes sütik vonatkozásában az adatkezelés időtartamára vonatkozó tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

A hírlevél szolgálatással összefüggésben az adatkezelés időtartama a honlap, illetve ezen belül a hírlevélszolgáltatás fenntartásának időtartama.

 

Az érintett jogai

 

A jelen tájékoztató alkalmazásában érintett honlap látogatója vagy felhasználója. Az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő biztosítson hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz.

 

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve a velük kapcsolatos adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelésével szemben.

 

Az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke szerinti panasz benyújtásának joga

 

Az Egyesület adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) nyújthat be panaszt az alábbi elérhetőségeken:

posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URLhttp://naih.hu

Az érintett bírósághoz fordulhat az Általános adatvédelmi rendelet 79. cikke, illetve az Infotörvény 23. §-a alapján, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő, annak megbízottja, illetve az adatfeldolgozó személyes adatait az Általános adatvédelmi rendeletbe, illetve jogszabályba ütköző módon kezeli.

 

A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók:

 

  • A bíróság az adatvédelmi ügyekben soron kívül jár el.
  • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
  • A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

 

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

  1. számú melléklet a www.zeneveljobb.hu honlapon használt sütikkel kapcsolatos részletes információk

Letöltés